Beaven Country Day School InvenTeam đã phát minh ra một thiết bị bán tự động, chuyên chở hàng hóa an toàn cho người ngồi xe lăn hoặc những người cần di chuyển rảnh tay. Hệ thống có thể được điều chỉnh để sử dụng trong nhà ở và khu vực công cộng. Nguyên mẫu alpha có giá 2.500 USD để chế tạo .