Nếu bạn đặt chỗ cho một chiếc xe hơi cho đến ngày 10/8/2012 - giảm giá 5,00 € sẽ được bao gồm trong đặt chỗ của bạn. Giảm giá bổ sung áp dụng với việc sử dụng mã AUGUST - áp dụng cho thuê với thời gian từ 20,08 đến 31,08.2019.    

Ở bước cuối cùng của quy trình đặt phòng trực tuyến, vui lòng viết THÁNG 8 vào ô bình luận. Trung tâm đặt phòng của chúng tôi sau đó sẽ bao gồm giảm giá 5,00 € cho chiết khấu trực tuyến đã bao gồm.    

Với cách nhấp vào nút bên dưới, bạn có thể kiểm tra giá, đã bao gồm giảm giá trực tuyến. Không trả trước. Hủy đặt phòng không